Media News
wypadek drogowy zderzenie aut

Co to jest wypadek drogowy?

Wypadek drogowy to zdarzenie w ruchu drogowym, którego wynikiem jest śmierć, uszkodzenie ciała lub mienia, będące następstwem naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym. Ofiarami wypadków są nie tylko kierujący pojazdem, ale także pasażerowie, piesi, rowerzyści czy robotnicy drogowi lub budowlani.

Rodzaje wypadków drogowych

Wypadek drogowy to zdarzenie w ruchu drogowym, którego wynikiem jest śmierć, uszkodzenie ciała lub mienia, będące następstwem naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym. Ofiarami wypadków są nie tylko kierujący pojazdem, ale także pasażerowie, piesi, rowerzyści czy robotnicy drogowi lub budowlani.

Za każde uszkodzenie ciała powyżej  7 dni kierujący pojazdem odpowiada przed sądem, gdyż takie zdarzenie drogowe jest uznawane za wypadek drogowy. Zdarzenia, gdzie nikt nie został ranny lub obrażenia są nieznaczne uznawane są za kolizję. W takich wypadkach kierujący może otrzymać mandat, gdy na miejscu zdarzenia interweniuje policja. Możliwe jest również spisanie wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym, w którym uczestnicy zdarzenia wskazują okoliczności zdarzenia oraz osobę odpowiedzialną za wypadek. Takie oświadczenie może być podstawą ubiegania się o odszkodowanie od sprawcy. 

Wyróżniamy takie rodzaje wypadków drogowych jak:

 • zderzenia pojazdów
 • podczas wsiadania lub wysiadania do pojazdu
 • podczas załadunku pojazdu
 • potrącenie pieszego przez pojazd
 • potrącenie rowerzysty przez pojazd
 • zderzenie pojazdu z poruszającym się hulajnogą elektryczną/na rolkach/na deskorolce
 • zderzenia ze zwierzyną leśną
 • zderzenie pojazdu z psem
 • wypadki drogowe w pojazdach komunikacji miejskiej (autobus, tramwaj, trolejbus itp.)
 • nagłe hamowanie pojazdu

Odpowiedzialność cywilna sprawcy wypadku

Przy dochodzeniu odszkodowań związanych z wypadkami drogowymi, jeśli sprawcą zdarzenia jest pojazd – możliwe jest uzyskanie świadczeń z jego polisy OC, które to jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Nawet jeśli pojazd nie posiada polisy OC, można uzyskać odszkodowanie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który odpowiada w przypadku braku ubezpieczenia pojazdu lub jego ucieczki z miejsca zdarzenia (braku możliwości jego zidentyfikowania lub ustalenia sprawcy wypadku).

Każdy pasażer pojazdu, którego kierujący spowoduje wypadek ma prawo dochodzić odszkodowania z polisy OC pojazdu, którym się poruszał. Nawet jeśli do szkody doszło podczas wsiadania, wysiadania lub nagłego hamowania. Pasażer nie musi udowadniać winy kierującego – stawia go to w pozycji uprzywilejowanej, ponad poszkodowanymi potrąconymi lub będącymi ofiarami wypadków podczas zderzenia się pojazdów (w takich przypadkach uzyskanie odszkodowania wymaga udowodnienia winy i odpowiedzialności za zdarzenie).

Odpowiedzialność sprawcy wypadku potwierdza art. 415 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym: Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

Ubezpieczenie NW po wypadku drogowym

Nieszczęśliwy wypadek to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które powoduje wystąpienie uszczerbku na zdrowiu. W przypadku zdarzeń drogowych uzyskanie odszkodowania z polisy NW nie wymaga udowadniania winy za zdarzenie, jedynie potwierdzenie jego zaistnienia i wykazanie obrażeń cielesnych skutkujących uszczerbkiem na zdrowiu.

Odszkodowanie z ubezpieczenia NW czy polisy na życie jest wypłacane zgodne z warunkami ubezpieczenia i w wysokości stosownej do sumy ubezpieczenia, za każdy 1% doznanego uszczerbku na zdrowiu.

Wypłata odszkodowania z polisy NW uzależniona jest od warunków ubezpieczenia – w przypadku wypadków drogowych bywa, że polisa NW obejmuje tylko kierowcę pojazdu, może być też rozszerzona do ochrony kierowcy i pasażera. Każda z osób uczestniczących w wypadku może uzyskać dodatkową wypłatę z polisy NW pojazdu, którym się poruszała, niezależnie od roszczeń z OC pojazdu sprawcy.

Odszkodowanie z OC – jakie szkody może pokryć

Zgłoszenia roszczeń do ubezpieczyciela z polisy OC pojazdu sprawcy powinno obejmować wszystkie straty, jakie poszkodowany poniósł oraz zrekompensować szkodę na osobie.

Zasada pełnego odszkodowania wskazuje, że ubezpieczyciel powinien pokryć doznaną krzywdę i wszelkie szkody materialne, zrekompensować ból i cierpienie po wypadku, uszczerbek na zdrowiu fizycznym i psychicznym. Oznacza to, że Ubezpieczyciel powinien pokryć wszelkie koszty wynikłe z uczestnictwa w wypadku i leczenia powypadkowego.

Jakie roszczenia pokrywa polisa OC pojazdu sprawcy:

 • zadośćuczynienie – za doznany uszczerbek na zdrowiu
 • odszkodowanie – zwrot kosztów leczenia, dojazdów, rehabilitacji, sprzętu medycznego, ortopedycznego, koszt opieki i pomocy osób trzecich
 • utracone dochody – wyrównanie straty w związku ze zwolnieniem lekarskim
 • renta z tytułu zwiększonych potrzeb – jeśli poszkodowany wymaga specjalistycznego leczenia lub ustawicznej rehabilitacji
 • zadośćuczynienie po śmierci bliskiej osoby w wypadku- wypłata zadośćuczynienia dla najbliższych członków rodziny zmarłego
 • stosowne odszkodowanie – gdy najbliższym znacznie pogorszyła się sytuacja życiowa i materialna po śmierci bliskiego w wypadku
 • renty alimentacyjne – dla małoletnich dzieci, jeśli zmarły w wypadku miał wobec nich obowiązek alimentacyjny

Wysokość odszkodowania

Wysokość odszkodowania za wypadek drogowy wypłacana z polisy z OC pojazdu zależy od wielu czynników. Głównym czynnikiem jest uszczerbek na zdrowiu i szkoda psychiczna, ale ważny jest także wiek poszkodowanego, jego cierpienia i niemożność uczestnictwa w życiu rodzinnym, zawodowym i społecznym.

Ocena wysokości zadośćuczynienia zależy od uszczerbku na zdrowiu i jego konsekwencji i w zależności od Ubezpieczyciela oscyluje w granicach 500 – 1500zł za każdy 1% doznanego uszczerbku na zdrowiu. Jednak każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie i wysokość zadośćuczynienia może się od siebie różnić. 

Wypłata odszkodowania – czyli zwrot poniesionych kosztów leczenia, dojazdów, rehabilitacji czy opieki będzie wypłacony na podstawie potwierdzeń kosztowych – faktur, rachunków, oświadczeń. Każde z roszczeń należy prawidłowo zgłosić i uargumentować Ubezpieczycielowi.

Procedura uzyskania odszkodowania

Jeśli chcesz dowiedzieć się szczegółów dotyczących procedury dochodzenia odszkodowania zachęcamy do przeczytania publikacji poświęconej temu zagadnieniu. Dowiesz się jak zgłosić roszczenia oraz czy warto skorzystać z pomocy kancelarii odszkodowawczej w dochodzeniu roszczeń po wypadku drogowym.

Dowiedz się więcej o dochodzeniu roszczeń na Forum społeczności poszkodowanych w wypadkach – Forum-Odszkodowania.pl.

O autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *