Media News
Rynek reklamy zewnętrznej w polsce

Polski rynek reklamy zewnętrznej rośnie o 16% w 2023

W dynamicznie zmieniającej się branży reklamowej w Polsce obserwujemy znaczący trend wzrostowy. W roku 2023 odnotowano imponujący wzrost wartości sprzedaży w obszarze reklamy zewnętrznej w Polsce, który osiągnął poziom aż 648,29 mln zł, co stanowi zwiększenie o 16,9 procent w stosunku do poprzedniego roku. Taki stan rzeczy świadczy o rosnącej roli i dynamice rynku OOH (Out-of-home) w krajobrazie promocyjnym Polski.

Pośród wielu czynników pobudzających wzrost branży reklamowej, wyraźnie wyróżniają się intensywne kampanie reklamowe głównych playerów rynku, zwiększona liczba działań promocyjnych, a także znaczący wpływ programów społecznych i politycznych, które wykorzystują przestrzeń miejską jako nośnik swoich przekazów. To wszystko przyczynia się do ekspansji i innowacyjności sektora OOH.

Podsumowanie kluczowych informacji:

  • Signifikacyjny wzrost sprzedaży w segmencie reklamy zewnętrznej w Polsce w 2023 roku.
  • Znacząca rola kampanii promocyjnych i reklamowych w dynamice rynku OOH.
  • Zwiększające się znaczenie digital OOH w strukturze wydatków na reklamę zewnętrzną.
  • Wpływ wydarzeń społecznych i politycznych na kształtowanie się sektora reklamowego.
  • Oczekiwania na dalszy rozwój branży w związku z nadchodzącymi wydarzeniami w roku 2024.

Rynek reklamy zewnętrznej w Polsce – aktualne trendy i prognozy

Prognozy rynku OOH w Polsce na rok 2023 pokazują, jak dynamicznie rozwijają się poszczególne segmenty, a także jaki wpływ wydarzenia społeczno-polityczne mają na całą branżę. Wszystko to stanowi podstawę do szacowania przyszłych trendów i zmian w sektorze reklam zewnętrznych.

Zestawienie wzrostu sprzedaży w podziale na segmenty OOH

Analizując rok 2023, zauważyć można wyraźny podział wzrostu sprzedaży w obrębie trzech głównych segmentów rynku OOH. Klasyczne OOH, z Citylightami i billboardami 18 m² na czele, generują największą część przychodów, potwierdzając swoje znaczące miejsce w strategiach reklamowych. Ponadto wzrost wykorzystania przestrzeni reklamowych w transporcie miejskim oraz olbrzymi skok wartości sprzedaży w digital OOH pokazuje, że innowacja i dostosowanie do zmieniającego się rynku są kluczowe.

Analiza wpływu wydarzeń politycznych i społecznych na wzrost rynku OOH

Kampania parlamentarna oraz inne wydarzenia polityczne i społeczne, jak akcje związane z programami rządowymi czy działaniami Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, miały istotny wpływ na kondycję rynku OOH w 2023 roku. Te wydarzenia nie tylko zwiększały widoczność i zasięg kampanii reklamowych, ale i potwierdzały skuteczność OOH jako medium do przekazywania ważnych społecznych komunikatów.

Prognozy na 2024 rok w kontekście nadchodzących wydarzeń wyborczych i sportowych

Rok 2024 niesie ze sobą prognozy dalszego wzrostu rynku OOH w Polsce. Szczególnie istotne będą kampanie wyborcze oraz wydarzenia sportowe takie jak Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej oraz Letnie Igrzyska Olimpijskie, które tradycyjnie wiążą się ze wzrostem zainteresowania reklamą zewnętrzną i digital OOH. Ważne będzie również dalsze śledzenie zmian społeczno-gospodarczych kraju, które mogą wpłynąć na strategie reklamowe i dystrybucję budżetów marketingowych.

Segment Wartość sprzedaży 2023 (mln zł) Wzrost rok do roku Udział w rynku OOH (%)
Klasyczne OOH + Transport miejski 488,09 8,64% 75,3%
Digital OOH 160,20 49,3% 24,7%

Dynamika segmentów reklamy zewnętrznej – klasyczna vs. digital

W 2023 roku polski rynek reklamy zewnętrznej doświadczył znaczących zmian, dokumentując wzrost znaczenia klasycznych billboardów, a zarazem dynamiczny rozwój nośników cyfrowych. Reklama klasyczna, czyli tradycyjne billboardy, wykorzystana została przede wszystkim w dużych formatach o znacznym wpływie na skuteczność przekazu marketingowego. Billboardy te, umieszczone szczególnie w strategicznych lokalizacjach między głównymi miastami, dodały wizualnej siły kampaniom, pomagając w kształtowaniu świadomości marki.

Wykorzystanie cyfrowych nośników znacznie wzbogaciło możliwości reklamy zewnętrznej. Digital OOH, będący świadectwem postępującej digitalizacji, stał się istotnym elementem miejskiego krajobrazu. Nośniki cyfrowe zasilały przestrzenie publiczne, galerie handlowe, stacje metra oraz inne punkty o dużej footfall, dostarczając reklamodawcom narzędzi do bardziej angażującego i interaktywnego komunikowania się z klientami.

Mając na uwadze wyżej opisane trendy, konfrontacja reklama klasyczna vs digital nie jest jednoznaczna – obydwa rozwiązania przyczyniają się do wzrostu efektywności kampanii reklamowych. W analizowanym okresie szczególną rolę odegrało jednak zwiększone wykorzystanie cyfrowych nośników, które wpłynęło na rzeczywistość reklamy zewnętrznej, uzupełniając klasyczne rozwiązania o nowoczesne technologie.

Digital OOH w Polsce

Niezależnie od tego, czy marki stawiają na klasyczne, podświetlane billboardy czy digital OOH, obserwowany wzrost i ewolucja obu segmentów wskazują na ich żywotność i ważną rolę w ekosystemie mediów zewnętrznych.

Innowacje technologiczne i standaryzacja jako motor wzrostu branży OOH

Jasno zarysowane tendencje wzrostowe na rynku reklamy zewnętrznej w Polsce są bezpośrednim rezultatem wprowadzania innowacji w branży OOH. Te technologiczne usprawnienia pozwalają nie tylko na stworzenie bardziej kreatywnych i angażujących kampanii, ale także na uzyskanie większej efektywności i mierzalności efektów. Innowacje te obejmują zarówno nośniki cyfrowe, jak i tradycyjne formy reklamy zewnętrznej, dostosowując je do potrzeb współczesnego odbiorcy, który jest coraz bardziej wymagający i rozproszony.

Postęp w dziedzinie nowoczesnych rozwiązań technicznych w reklamie zewnętrznej

Zintegrowanie nowoczesnych technologii z tradycyjnymi nośnikami OOH pozwala na większą interaktywność i personalizację komunikatów, co jest odpowiedzią na rosnące oczekiwania konsumentów. Przykładem są tu ekrany dotykowe, rozszerzona rzeczywistość czy systemy rozpoznawania twarzy, które pozwalają na tworzenie bardziej zaangażowanych doświadczeń reklamowych i bezpośredni pomiar reakcji odbiorców.

Wprowadzenie standardów i projektów badawczych mierzalnego zasięgu OOH

Współpraca badawcza firm, takich jak Warexpo i Gemius, mająca na celu określenie dokładnej liczby odbiorców reklamy zewnętrznej, jest jednym z kluczowych kroków w kierunku standaryzacji branży. Dzięki temu, firmy mają możliwość lepszego planowania kampanii i optymalizacji wydatków reklamowych. Mierzalny zasięg reklamy zewnętrznej staje się więc jednym z najważniejszych argumentów przemawiających za wykorzystaniem OOH w komunikacji marketingowej.

O autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *