Media News

Najbardziej ufamy strażakom, najmniej politykom

Instytut GFK sprawdził, które zawody cieszą się największym zaufaniem społecznym. Badanie przeprowadzono w 25 państwach. W sondażu badacze uwzględnili 30 zawodów, które występują we wszystkich 25 krajach. Strażacy to profesja, która cieszy się największym zaufaniem. Tym samym wyprzedzili pielęgniarki, lekarzy i nauczycieli. Respondenci najmniej ufają politykom. Nic dziwnego, gdyż w większość podobnych rankingów urzędnicy państwowi i decydenci to najbardziej znienawidzone grupy zawodowe.

Nad Wisłą największym zaufaniem cieszą się strażacy. Aż 94 procent ankietowanych zadeklarowało zaufanie dla tej grupy zawodowej. Kolejne miejsce zajęły pielęgniarki, którym ufa 93 proc. W czołówce badania znajdują się profesje związane z ochroną zdrowia i życia. Wysokim poziomem zaufania respondentów cieszą się ratownicy medyczni i farmaceuci (odpowiednio 88 i 87 proc.). Mniej ludzi ufa lekarzom, tylko 80 procent. Wpływ na postrzeganie tego zawodu ma kondycja służby zdrowia i pejoratywny obraz prezentowany w mediach.

Polacy w mniejszym stopniu ufają funkcjonariuszom publicznym. W badaniu policjanci i sędziowie osiągnęli 59 i 56 procent. To nie najwyższy miernik zaufania, szczególnie że przedstawiciele tychże zawodów odpowiadają za bezpieczeństwo i sprawiedliwość. W ostatnich latach mocno ucierpiał wizerunek profesji związanych z finansami i bankowość. Nic dziwnego, Europa dopiero wychodzi z kryzysu. Jednakże w Polsce bankierzy cieszą się stosunkowo wysokim zaufaniem w porównaniu do innych państw europejskich.

Wg badania dziennikarzom ufa tylko 47 procent ankietowanych. Na postrzeganie tego zawodu z pewnością ma wpływ to, że media publiczne są upartyjnione, a prywatne mają własne sympatie polityczne. W rozprawach filozofów wyjawia się obraz dziennikarza, który powinien być obiektywy, prezentować różne światopoglądy, dążyć do prawdy i być niezależnym. Z sondażu wynika, że dziennikarze odeszli od swojej misji.

Politykom ufa jedynie 16 procent. Jest to wynik afer politycznych, nierealizowania obietnic wyborczych, niska jakość życia względem innych państw europejskich, niskie zarobki, wysokie bezrobocie i podatki, brak mieszkań, trudny start dla młodych. Polacy borykają się z wieloma problemami, a ich rozwiązanie spoczywa na politykach.

GFK VEREIN to organizacja non profit, która powstała w 1934 roku. Głównie zajmuje się badaniami rynku i zrzesza około 600 członków. Są to zarówno firmy i osoby prywatne. Zakres działania organizacji obejmuje: wspieranie szkoleń i edukacji specjalistów w dziedzinie badań rynków, monitoring struktur i rozwoju społeczeństw oraz polityków, badanie wpływu zmian społecznych na życie konsumentów, opracowanie innowacyjnych metod badawczych we współpracy z środowiskami akademickimi.

O autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *