Media News
badania cawi

Na czym polegają badania CAWI?

Od lat badanie ankietowe to jedno z najlepszych i najbardziej wiarygodnych źródeł pozyskania opinii publicznej i konsumenckiej. Chyba najprościej można to wytłumaczyć na podstawie rankingów partyjnych, ponieważ to właśnie one wpływają na kierunki rozwoju, wybierane strategie i formy mające na celu przekonanie niezdecydowanego elektoratu. Obecnie oczywiście sięga się po badania online, a ich wyniki dość prosto przekładają się na działania w marketingu politycznym i konsumenckim. Jak widać, od wypełnienia kwestionariusza czasem zależy bardzo dużo.

Jakie mogą być pytania w badaniach opinii?

Na rynku oferowane są różnego rodzaju metody i techniki badawcze – na przykład przez https://opinia24.pl/uslugi/. Można przygotować pytania i postawić je gotowej bazie respondentów. W praktyce za pomocą ankiet internetowych można przeprowadzić badanie na każdy temat.

To może wpłynąć na rozwój firmy, stworzenie strategii wyborczej czy też zebranie materiału do szczegółowych analiz socjologicznych.

Po co przeprowadza się badanie ankietowe?

Bardzo dużym powodzeniem cieszą się obecnie badania CAWI (Computer Assisted Web Interview). Badania tego rodzaju prowadzi się na panelach badawczych. W panelu badawczym uczestniczą osoby, które się do niego zapisały. Uczestnictwo w badaniach w takiej formie jest wynagradzane albo w sposób finansowy, albo poprzez udział w losowaniu nagród. Firmy badawcze wykorzystują bardzo dużą bazę osób zarejestrowanych w panelu (zwykle parędziesiąt tysięcy osób) do odpowiedniego losowania respondentów.

Badanie realizowane metodą CAWI to po prostu wywiady online. Tą drogą respondent otrzymuje zaproszenie do ankiety i ją wypełnia. Jest to szybka i wiarygodna technika badawcza. Pozwala ona na realizację badań marketingowych i rynkowych, a także naukowych. Tak przeprowadza się również ankiety pozwalające na ocenę satysfakcji wśród klientów konkretnych produktów lub usług.

Wygodne i szybkie badania online

Warto zwrócić również uwagę na dużą dynamikę badań realizowanych metodą CAWI. Z roku na rok wzrasta liczba wywiadów prowadzonych tą techniką. W ostatnich latach liczba wywiadów zrealizowanych techniką CAWI wyprzedziła liczbę badań zrealizowanych techniką CATI. Badania CATI (ang. Computer-Assisted Telephone Interviewing) to metoda pozyskiwania opinii respondentów przy wykorzystaniu telefonu, oczywiście wspomagana specjalnym oprogramowaniem komputerowym.

Badania ankietowe prowadzone przez internet są zdecydowanie prostsze niż tradycyjne metody badawcze, które bazowały na wydrukowanych ankietach.

Wystarczy dostęp do sieci oraz link do badania, aby zrealizować odpowiedni wywiad. Z jednego, raz zaprogramowanego formularza mogą korzystać setki odpowiednio wylosowanych respondentów.

Poza tekstem ankieta może zawierać grafiki, wideo czy dźwięki. Dzięki temu jest bardziej atrakcyjna i użyteczna dla respondentów. Pozwala to także badać zupełnie nowe zagadnienia oraz gromadzić dane dotyczące opinii w zautomatyzowany sposób.

Techniki badania rynku

Badanie online jest przede wszystkim tańsze niż tradycyjne. Nie trzeba wydawać pieniędzy na druk kwestionariuszy czy zatrudnienie ankieterów oraz koszty dotarcia tych ankieterów do wylosowanych respondentów.

Badanie CAWI są nie tylko tańsze, ale zdecydowanie korzystniejsze dla środowiska naturalnego, co dla wielu firm ma dziś ogromne znaczenie.

Metoda ta daje też dodatkowe możliwości pod względem przygotowywania i obróbki danych do prezentacji w raportach. Firmy badawcze mogą dostarczać predefiniowane raporty już w czasie zbierania danych. Gotowe raporty skutecznie przekonują tych wszystkich, którzy uparcie trzymają się tradycyjnych metod zbierania danych. W nowoczesnych technikach badawczych dąży się bowiem do tego, by cały proces był szybki, prosty i przejrzysty. To daje szansę na to, że informacje będą docierać do właściwych osób w przystępny i zrozumiały sposób.

O autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *