Media News
Transformacja Cyfrowa w firmie

Co jest potrzebne, by przeprowadzić firmę przez proces transformacji cyfrowej?

Unikanie wdrożenia transformacji cyfrowej w firmie oznacza nie tyle stanie w miejscu, ile cofanie się w czasie. Gdy konkurencja wdraża zmiany odpowiadające trendom na rynku, Twoja firma nie może pozostawać obojętna na to, co dzieje się dookoła. Jak przeprowadzić transformację, by osiągnąć pożądany cel – dojrzałość cyfrową organizacji?

Transformacja cyfrowa nigdy nie przebiega w ten sam sposób

Transformacja cyfrowa nie jest ustandaryzowanym procesem, który można przeprowadzić według jednego schematu. Jej przebieg różni się nie tylko w zależności od branży czy wielkości firmy, ale przede wszystkim od tego, co eksperci wdrażający zmiany zastaną na miejscu.

Są firmy, które na drogę transformacji cyfrowej weszły już jakiś czas temu i samodzielnie przeprowadziły część niezbędnych zmian, często działając intuicyjnie. Są też takie, w których większość procesów przebiega analogowo. Nie zawsze jest tak, że transformacja cyfrowa przeprowadzana od zera jest trudniejsza – jeśli kanały sprzedaży i inne narzędzia cyfrowe były wprowadzane chaotycznie i bez odpowiedniej strategii, naprawa błędów może być długa i kosztowna.

Ważne etapy transformacji cyfrowej

Jak powinna przebiegać dobrze zaplanowana transformacja cyfrowa organizacji? To etapy, których nigdy nie powinno się pomijać – od nich zależy powodzenie całego projektu:

  • analiza: trendów w branży, konkurencji, potencjału rynkowego;
  • ocena dojrzałości cyfrowej organizacji i określenie jej poziomu docelowego;
  • opracowanie strategii cyfrowej: plan wykorzystania narzędzi i kanałów sprzedaży;
  • dostosowanie procesów, kompetencji i narzędzi do nowej struktury;
  • wdrożenie standardu organizacji opartej na danych (Data Driven Organization).

Efekt: dojrzałość cyfrowa organizacji

Czy proces transformacji cyfrowej kiedykolwiek się kończy? Jeśli firma ma się rozwijać, to musi być przygotowana na ciągłe zmiany. Od pewnego momentu można jednak mówić o dojrzałości cyfrowej organizacji. To cel, jaki powinien przyświecać każdej transformacji cyfrowej. Dojrzała organizacja to taka, która wykorzystuje technologie i narzędzia cyfrowe, ale robi to w sposób przemyślany i zaplanowany – taki, który pomaga jej osiągnąć cele i budować sukces na rynku.

Transformacja cyfrowa nie może się udać bez wsparcia ekspertów. To oni przyjrzą się organizacji z zewnątrz, zdiagnozują jej aktualny stan i zaproponują kierunki rozwoju. Jak wygląda proces transformacji cyfrowej z udziałem ekspertów? Sprawdź szczegóły na stronie GlobalLogic!

O autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *