Media News
Microsoft Dynamics 365. Jak zaimplementować go w firmie?

Microsoft Dynamics 365. Jak zaimplementować go w firmie?

Prowadzenie biznesu online i offline to duże wyzwanie. Zwłaszcza gdy firma działa na wielu rynkach, które mają własną specyfikę i regulacje prawne. Dużym ułatwieniem dla przedsiębiorców są nowoczesne aplikacje biznesowe, które pozwalają efektywniej zarządzać ryzykiem operacyjnym, skuteczniej prognozować wydatki i dbać o customer exeperience. Jak wdrożyć taką aplikację w swojej firmie? Sprawdź!

Czym jest Microsoft Dynamics 365?

Aplikacje biznesowe oparte na sztucznej inteligencji to nie science fiction. Microsoft stworzył narzędzie, które jest innowacyjne, elastyczne i łatwo dostępne. Zaprojektowane z myślą zarówno o korporacjach osiągających wielomilionowe zyski, jak i firmach z sektora MŚP, które mają ambicje, aby konkurować z największymi. Microsoft Dynamics 365 składa się z kilku modułów przeznaczonych przede wszystkim dla firm z branży budowlanej, produkcyjnej i handlowej. Moduł Microsoft Dynamics 365 Finance ułatwia zarządzanie firmowymi wpływami i wydatkami. Moduł Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management pozwala na pełną digitalizację łańcucha dostaw. Z kolei Microsoft Dynamics 365 Commerce to rozwiązanie, które daje szerokie możliwości firmom działającym w branży e-commerce – od zarządzania transakcjami po budowanie zaangażowania konsumentów. Tym, co wydaje się być najistotniejsze z punktu widzenia osób zarządzających organizacją, jest możliwość elastycznego dopasowania każdego z rozwiązań do indywidualnych potrzeb firmy.

Jak wygląda wdrożenie Microsoft Dynamics 365?

Skuteczna implementacja Microsoft Dynamics 365 musi zostać poprzedzona badaniem potrzeb organizacji. Etap przygotowania i planowania jest jednym z najistotniejszych. To od niego w dużej mierze zależy, czy wdrożenie przyniesie spodziewane efekty. Co zrobić, aby zwiększyć sukces całego przedsięwzięcia? Warto zaangażować w implementację osoby decyzyjne oraz managerów poszczególnych zespołów, którzy będą pełnić funkcję popularyzatorów nowego rozwiązania.

Jedną z najważniejszych decyzji w trakcie procesu wdrożeniowego jest wybór plików, które zostaną przekonwertowane. Digitalizacja dokumentów – umów, planów, projektów czy procedur – ułatwia pracę wielu działów, także tych, które pracują w dwóch różnych budynkach, miastach, a nawet państwach. Dzięki sprawnej komunikacji opartej na aktualnych danych zgromadzonych w chmurze istnieje możliwość błyskawicznego wykrycia i wyeliminowania ewentualnych błędów, wad czy usterek projektowych.

Microsoft oferuje możliwość elastycznego dopasowania aplikacji do potrzeb danej organizacji. Przed zakończeniem implementacji konieczne jest jednak przeprowadzenie testów. Dopiero wówczas można mówić o zakończeniu procesu. Koniec wdrożenia to tak naprawdę dopiero początek zmian w organizacji. Ujednolicenie i zautomatyzowanie wielu procesów biznesowych – od finansowych po produkcyjne i sprzedażowe – to pierwszy krok do dynamicznego rozwoju firmy.

Artykuł powstał we współpracy z https://xplusglobal.com/pl/

O autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *