Media News
technologia

Wpływ rozwoju technologii informacyjnych na gospodarkę, strukturę zatrudnienia i życie.

Znaczenie rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych w ogólnie rozumianym postępie i zmian w globalnej gospodarce jest ogromne. Postępujące zmiany w tym obszarze wpłynęły na przekształcenie się między innymi takich aspektów życia gospodarczego jak struktura zatrudnienia.

Wzrastająca rola sektora usług w strukturze gospodarczej wynika przede wszystkim z rozwoju techniki i technologii, co w naturalny sposób przekłada się na zwiększenie kanałów informacyjno-komunikacyjnych, które pełnią w dzisiejszym świecie niemal nadrzędną rolę. Informacje to kluczowy towar we współczesnym świecie. Stanowią źródło wiedzy o procesach o fundamentalnym znaczeniu dla podejmowania jakichkolwiek działań na płaszczyznie gospodarczej, takich jak stan sytuacji finansowej, spodziewanych warunkach atmosferycznych, a także sytuacji społeczno-politycznej poszczególnych regionów ziemi.

Rozwój tych technologii jest jednoznaczny z licznymi zmianami na rynku pracy. Obsługa komputera, który jest nośnikiem niezliczonej ilości informacji, jest dziś podstawową umiejętnością każdego pracownika i niezwykle trudno otrzymać zatrudnienie bez podstawowej wiedzy o funkcjonowaniu technologii przeznaczonych do przekazywania informacji i komunikatów. Jedną z najbardziej pożądanych dziś cech jest umiejętność tworzenia zaawansowanych oprogramowań komputerowych, programiści są jedną z najlepiej zarabiających dziś grup zawodowych.

Technologie informacyjno‑komunikacyjne rozwijają się bardzo szybko. Obecnie komunikacja cyfrowa dominuje, wypierając powoli jej tradycyjne formy. Łącza internetowe umożliwiają przesył informacji w niespotykanym dotychczas tempie i zasięgu.

Zacierają się granice wyznaczone przez odległość, można zawiązywać współpracę z firmami z najdalszych zakątków świata bez opuszczania ciepłego biura.

Jest to duże ułatwienie, o które bez tej technologii byłoby niezwykle trudno.

Znacząco mienił się rynek pracy, stając się w dużej mierze niezależny od lokalizacji firmy i pracownika. Z rozwojem technologii komunikacyjnych wiążą się dwa ciekawe zjawiska związane z sprowadzeniem biznesów, z którymi w przeciwnym razie nie moglibyśmy mieć do czynienia. Mowa tu o offshoringu, czyli celowym przeniesieniu części firmy za granicę w celu korzystania z tańszej siły roboczej, które umożliwia internet oraz outsourcingu, czyli dobrowolną i ukierunkowaną na zysk rezygnację z samodzielnego wykonywania części obowiązków związanych z procesem produkcyjnym przez najęcie wyspecjalizowanego podwykonawcy w usługach niematerialnych, które można wykonywać przez internet, takich jak obsługę finansową i marketing. Umożliwia to wiele korzyści finansowych, zrobienie wielu czynności taniej, szybciej i lepiej.

Oprócz znacznego wpływu na formę pracy, strukturę zatrudnienia i całą gospodarkę, technologie te odznaczają się dużym wpływem na codzienne życie ludzi ze wszystkich zakątków świata, bowiem taki zasięg osiągają dziś nowoczesne technologie informacyjne. Przykładem na to, że nie muszą być wykorzystywane tylko w poważnych dziedzinach, są social media, z których korzystamy dziś chyba wszyscy. Ułatwiają wiele czynności, takich jak kontakt z bliskimi i dostęp do informacji ze świata. Inteligentne systemy potrafią się uczyć i zwalniają nas z części obowiązków.

Z technologiami tymi wiąże się jednak kilka zagrożeń. Jednym z najczęściej przywoływanych w tym kontekście problemów jest wykorzystywanie naszych danych. Technologie te, jak każde narzędzie, przynoszą niewątpliwie dużo pożytku i trudno wyobrazić sobie bez nich dzisiejszy świat, ale wiąże się z nimi także sporo zagrożeń. Kolejnym z nich jest wykluczenie cyfrowe, dotykające kraje Trzeciego Świata, które w nierównym stopniu mogą korzystać ze zdobyczy rozwoju technologii. Nierówny dostęp do informacji i uczestnictwa w komunikacji powoduje, że podział na bogatych i biednych pogłębia się zarówno wewnątrz poszczególnych państw, jak i pomiędzy kontynentami i regionami na świecie. Jest to coś, z czym należy walczyć i z pewnością na to będzie nastawiony dalszy rozwój. Sprawa jest złożona, bo kraje słabo rozwinięte także w tej sytuacji korzystają. Obecnie odnotowuje się największy rozwój telefonii właśnie tam.

Świat się zmienia i nie sposób przed tym uciec.

O autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *