Media News
Jak zlokalizować źródło dźwięku?

Jak zlokalizować źródło dźwięku?

Poprzez zlokalizowanie źródła dźwięku rozumiemy precyzyjne określenie położenia obiektu, który ów dźwięk emituje, a także ocenienie, jak daleko znajduje się on od słuchacza. Każdy człowiek jest wyposażony w parę uszu, które są odpowiedzialne za lokalizowanie źródeł dźwięku. W codziennym życiu ciągle posługujemy się zmysłem słuchu i podświadomie oceniamy, skąd dobiega dźwięk i jaką ma siłę. Dzięki zebranym w ten sposób informacjom ludzki mózg może orientować się w przestrzeni.

Do czego potrzebna jest lokalizacja źródeł dźwięku?

Na rynku dostępnych jest wiele różnych narzędzi i urządzeń przeznaczonych do dokładnej lokalizacji źródeł dźwięku. Są one o wiele czulsze od ludzkich uszu, dzięki czemu uzyskane przy ich pomocy informacje są niezwykle precyzyjne. Lokalizacja źródeł dźwięku jest wykorzystywana między innymi po to, aby móc wprowadzić skuteczne metody redukcji hałasu. Stosuje się ją np. w zakładach produkcyjnych, gdzie pracują głośne maszyny, a poziom hałasu może stanowić realne zagrożenie dla zdrowia obsługujących je pracowników, a także negatywnie wpływać na komfort codziennego życia ludzi mieszkających w sąsiedztwie danego zakładu bądź fabryki. Lokalizacja źródeł dźwięku odgrywa bardzo istotną rolę w branży motoryzacyjnej oraz lotniczej, a także dóbr konsumpcyjnych. 

Wiedza z zakresu lokalizacji źródeł dźwięku jest również wykorzystywana w otwartych przestrzeniach biurowych, gdzie codziennie zgromadzonych jest wielu pracowników. Hałas wytwarzany przez urządzenia biurowe oraz samych pracowników powoduje duży dyskomfort negatywnie wpływający na ich wydajność i efektywność pracy, dlatego warto przeprowadzić dokładną analizę akustyczną biura i odpowiednio zaadaptować je akustycznie. Dobrym pomysłem może być zastosowanie takich elementów jak np. ekrany nabiurkowe czy materiały pochłaniające dźwięk i ograniczające jego odbicia, aby zredukować tzw. hałas pogłosowy oraz zredukować rozchodzenie się dźwięku poza stanowiska pracy poszczególnych pracowników.

Jakie problemy pojawiają się podczas lokalizowania źródeł dźwięku?

Podczas lokalizowania źródeł dźwięku w zamkniętych pomieszczeniach napotkać można wiele problemów. Największym z nich są odbicia fal akustycznych, przez co słuchacze odnoszą wrażenie, iż dźwięk dociera do nich ze wszystkich stron. Podczas wykonywania codziennych czynności (np. podczas słuchania muzyki czy oglądania filmów) takie odczucie jest jak najbardziej pożądane, jednak w zakładach przemysłowych precyzyjna lokalizacja źródła dźwięku jest niezbędna, aby móc ograniczyć niebezpieczny dla ludzkiego zdrowia hałas na konkretnych stanowiskach pracy.


Lokalizacja źródeł dźwięku w otwartej przestrzeni może również nastręczać pewnych trudności. Na wolnym powietrzu występują różnego rodzaju zaburzenia rozchodzenia się fal akustycznych spowodowane między innymi zmiennymi warunkami atmosferycznymi (na propagację dźwięku wpływ ma np. temperatura, wilgotność czy wiatr). Trudność lokalizowania konkretnych źródeł dźwięku na świeżym powietrzu może również wynikać z nachodzących na siebie fal dźwiękowych emitowanych przez różne obiekty.

Jakie urządzenia służą do lokalizowania źródeł dźwięku?

Do lokalizacji źródeł dźwięku przeznaczone są specjalne urządzenia, których sprzedażą zajmuje się m.in. firma EC TEST Systems. Do najczęściej wykorzystywanych w tym celu rozwiązań należy kamera akustyczna, która umożliwia precyzyjne ustalenie, skąd dociera dźwięk i jaka jest jego intensywność. Można ją stosować zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i terenowych. Urządzenie to jest wyposażone w profesjonalne mikrofony cyfrowe, które można dowolnie ustawiać oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwalające na błyskawiczną i dokładną wizualizację źródeł dźwięku. Dzięki temu można nią dokonywać precyzyjnych pomiarów.

Kolejnym rozwiązaniem przeznaczonym do lokalizowania źródeł dźwięku są sondy natężeniowe współpracujące ze specjalistycznym oprogramowaniem. Służą one do pomiaru natężenia dźwięku. Można go wykonywać nawet z bardzo bliskiej odległości. W ten sposób powstaje mapa ukazująca rozłożenie punktów o różnym nasileniu hałasu w badanej przestrzeni oraz ich ranking. Te niewielkie urządzenia pozwalają na przeprowadzanie testów np. w zakładach produkcyjnych czy fabrykach. Są niezwykle pomocne podczas planowania skutecznej redukcji hałasu emitowanego przez dane urządzenie bądź też zespół maszyn.

O autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *