Media News
Cyfryzacja radia coraz bliżej - Media News

Audyt NIK wskazuje na nieefektywne wydatki i możliwe naruszenia prawa przez Polskie Radio

Po burzliwych wydarzeniach związanych z Listą Przebojów Trójki, Polskie Radio zainwestowało łącznie pięć milionów złotych na promocję tej anteny w ciągu dwóch lat. Mimo tych starań, słuchalność anteny nadal malała, co jest jednym z głównych wniosków z audytu przeprowadzonego przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK). W 2020 roku wydatki na promocję Trójki wzrosły o 1200%, a rok później o 1500%. Marek Rutka, członek Rady Mediów Narodowych, sugeruje, że decyzje, które doprowadziły do strat finansowych i spadku słuchalności, powinny być analizowane prawnie​​.

Wysokie wydatki na promocję Trójki nie zatrzymały spadku słuchalności

NIK ujawniła swój raport po audycie finansów Polskiego Radia i jego regionalnych spółek za lata 2017–2021. Z raportu wynika, że publiczny nadawca wydał znaczne sumy na promowanie Trójki po kryzysie w 2020 roku, kiedy to unieważniono wydanie listy przebojów wygranej przez piosenkę Kazika „Twój ból jest lepszy niż mój”. W wyniku tego zdarzenia wiele doświadczonych dziennikarzy opuściło stację, a niektórzy z nich założyli internetowe Radio Nowy Świat i Radio 357​1​. W odpowiedzi na te wydarzenia, Polskie Radio przeprowadziło intensywną kampanię promocyjną na trzech stacjach telewizyjnych, mającą na celu ograniczenie spadku słuchalności Trójki​.

Mimo inwestycji prawie 4,4 mln zł w kampanię reklamową Programu 3 na trzech stacjach telewizyjnych od grudnia 2020 r. do września 2021 r., słuchalność wyniosła tylko 1,8% między czerwcem a sierpniem 2021 r. Członek Rady Mediów Narodowych, Marek Rutka, skrytykował te wydarzenia, mówiąc o „niewłaściwym nadzorze, błędnych decyzjach, niegospodarności i często działaniach jawnie niekorzystnych dla publicznych rozgłośni”. Zauważył, że skala i długotrwałe tolerowanie destrukcji tego, co budowano przez dekady, jest zaskakujące. Poseł Rutka podkreśla, że „słuchaczy nie da się kupić”.

Kryzys w 2020 roku doprowadził do odejścia dziennikarzy i utworzenia nowych stacji radiowych

Wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli (NIK) dotyczącej finansów Polskiego Radia i jego spółek regionalnych w latach 2017-2021 wskazują na szereg nieprawidłowości. Polskie Radio zdecydowało się na duże wydatki na promocję Programu 3, znanego jako „Trójka”, po tym, jak w 2020 roku stacja znalazła się w kryzysie. W związku z kontrowersyjnym unieważnieniem wyników Listy Przebojów, wielu dziennikarzy odeszło ze stacji, tworząc internetowe stacje radiowe Radio Nowy Świat i Radio 357. Przez dwa lata od tych wydarzeń, Polskie Radio przeznaczyło ogółem pięć milionów złotych na promocję „Trójki”, ale pomimo tych wysiłków, słuchalność stacji nadal spadała.

Mimo zwiększenia wydatków na reklamę „Trójki” o 1200% w 2020 roku i o 1500% w 2021 roku, słuchalność wyniosła zaledwie 1,8% między czerwcem a sierpniem 2021 roku. Marek Rutka, członek Rady Mediów Narodowych, skrytykował takie działania, które doprowadziły do strat finansowych i spadku słuchalności, sugerując, że powinny one być rozważane na drodze prawnej.

Raport NIK ujawnia nieprawidłowości finansowe i zarządcze w Polskim Radiu

Raport NIK zwraca również uwagę na inne nieprawidłowości. Kontrolerzy wykryli, że w latach 2017-2021 tylko cztery regionalne rozgłośnie radiowe zawsze generowały dodatni wynik finansowy brutto, podczas gdy inne przeplatały zyski i straty. Mimo to, koszty funkcjonowania 18 rad nadzorczych spółek radiowych wyniosły łącznie około 13 milionów złotych, z czego na wynagrodzenia członków przeznaczono 11,7 milionów złotych.

Raport zauważa również niewłaściwe wykorzystanie diet przez członków rad programowych Polskiego Radia, co doprowadziło do nieprawidłowego wypłacenia diet w łącznej wysokości blisko 83 tysięcy złotych.

Dodatkowo, NIK wykazał, że materiały archiwalne przechowywane w Narodowym Archiwum Cyfrowym były trzymane w nieodpowiednich warunkach, co mogło negatywnie wpłynąć na ich zachowanie. Ponadto, Polskie Radio nie zneutralizowało skutków zalania glikolem etylowym 112 taśm ze zbioru pożyczonego przez NAC, co było wynikiem awarii klimatyzacji.

W związku z powyższymi ustaleniami, NIK zgłosiła doniesienia do prokuratury w sprawie

O autorze

Podobne artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *