Media News
UOKiK radio zet agora

UOKiK nie zgadza się na przejęcie Eurozetu przez Agorę

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nie zgodził się na przejęcie Eurozetu (nadawca Radio Zet) przez Agorę (wydawcy m.in. Gazety Wyborczej). Decyzja w tej sprawie zapadła dziś.

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny tłumaczy tę decyzję tym, że powstałaby silna grupa radiowa, która mogłaby ograniczać konkurencję na rynku reklamy radiowej oraz rozpowszechniania programów radiowych.

Transakcja mogła prowadzić do powstania duopolu i marginalizacji pozostałych grup i stacji radiowych. Dwie wiodące grupy radiowe, czyli Eurozet i RMF FM posiadałyby wówczas łącznie ok. 70 procent udziału w rynku.

W wyniku koncentracji powstałaby silna grupa radiowa, mogąca ograniczać konkurencję na rynku reklamy radiowej oraz rozpowszechniania programów radiowych. Transakcja mogła prowadzić do powstania duopolu i marginalizacji pozostałych grup i stacji radiowych – dwie wiodące grupy radiowe (Eurozet i RMF FM) posiadałyby łącznie ok. 70 proc. udział w rynku w taki sposób UOKiK skomentował swoją decyzję.

UOKiK nie wydał zgody na przejęcie Eurozetu przez Agorę

Agora stoi na czele grupy kapitałowej, która zajmuje się głównie działalnością prasową, wydawniczą i radiową. Zajmuje się również sprzedażą reklam.

Eurozet natomiast produkuje i nadaje programy radiowe. Eurozet sprzedaje także czas reklamowy i zarządza serwisami internetowymi. Jak wynika z komunikatu, działalność obu grup kapitałowych pokrywa się m.in. w obszarze nadawania programów radiowych, sprzedaży czasu reklamowego.

Wniosek o zgodę na koncentrację wpłynął do UOKiK w październiku 2019 roku. Później konieczne było przeprowadzenie dokładnego badania rynku. W listopadzie 2020 roku Tomasz Chróstny zaprezentował zastrzeżenia dotyczące tej koncentracji. Po przeprowadzonym badaniu prezes UOKiK w styczniu 2021 roku zakazał przejęcia Eurozetu przez Agorę.

– Zakaz koncentracji jest wydawany w sytuacji, gdy połączenie przedsiębiorców spowoduje poważne, negatywne skutki dla rynku. Tak było w przypadku koncentracji spółek Agora i Eurozet. W wyniku koncentracji doszłoby do powstania silnej grupy radiowej i nieodwracalnych zaburzeń w funkcjonowaniu konkurencji na lokalnych i ogólnopolskim rynku reklamy radiowej oraz rozpowszechniania programów radiowych – powiedział Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

tomasz chróstny
fot. Google.pl / Tomasz Chróstny

Jak wynika z komunikatu, prezes UOKiK oparł swoją ocenę na informacjach i danych zebranych w trakcie postepowania. W tym w szczególności pochodzących z badania rynku. Badaniem tym objęto konkurentów uczestników koncentracji prowadzących działalność w zakresie rozpowszechniania programów radiowych oraz reklamy radiowej. A także największych przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zakupie reklamy. Stanowisko w sprawie przedstawiła również KRRiT.

Pogorszenie konkurencyjności rynku radiowego

Jeśli chodzi o rynki lokalne, to po dokonaniu koncentracji, Agora miałaby ponad 40 procent częstotliwości radiowych w Poznaniu, Opolu i Aglomeracji Śląskiej. Na rynku reklamy krajowej w wyniku przejęcia utworzony zostałby podmiot, który miałby tylko jednego mocnego konkurenta – RMF FM.

– Powstałaby sytuacja zbliżona do duopolu, co prowadziłoby do marginalizacji pozostałych grup radiowych oraz stacji niezależnych. Dwie duże grupy radiowe mogłyby skutecznie wypierać z rynku pozostałych uczestników, mających zdecydowanie mniejszy udział w rynku i skromniejszą ofertę dla reklamodawców. Skupienie w rękach dwóch przedsiębiorców ok. 70 proc. udziału w rynku nie pozostawiałoby zbyt wiele przestrzeni dla pozostałych, często niewielkich podmiotów. Szkody dla rynku i konkurencji byłyby niezwykle poważne – dodał Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

Obecnie reklamodawcy, aby trafić do optymalnej liczby odbiorców, muszą opierać swoją kampanię zazwyczaj na kilku grupach radiowych. Po powstaniu dwóch silnych grup nie byłoby to konieczne.

Jak wynika z raportu, Agora złożyła propozycję warunków, których realizacja miałaby jej pozwolić na przejęcie Eurozetu.

Przyjęcie zaproponowanych warunków przez Prezesa Urzędu nie zapobiegłoby jednak ograniczeniu konkurencji wynikającej z koncentracji. Przedstawione przez Agorę warunki nie powodowały realnej zmiany struktury rynków. Łączny udział uczestników koncentracji w krajowym rynku reklamy radiowej po zastosowaniu warunków spadłby o mniej niż 1 pkt. proc – wynika z komunikatu UOKiK.

Spełnienie warunków mogłoby prowadzić do pogorszenia konkurencyjności rynku radiowego. Zaproponowane rozwiązanie umów ze wskazanymi przez Agorę przedsiębiorcami mogłoby w krótkim czasie doprowadzić do znaczącego pogorszenia ich sytuacji finansowej i w efekcie wyeliminowania ich z rynku – tłumaczy UOKiK.

Czytaj również: https://medianews.com.pl/radio/radio-357-startuje-od-5-stycznia/

Źródło: www.uokik.gov.pl

O autorze

Podobne artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *