Media News
Twitter - logo

Twitter zwiększa ochronę dla osób transpłciowych, wprowadzając nową politykę przeciwdziałania mowie nienawiści

Twitter, znana platforma mediów społecznościowych, zdecydowała się na zwiększenie ochrony osób transpłciowych, wprowadzając nowe regulacje dotyczące mowy nienawiści. W ostatnich latach media społecznościowe były narzędziem do szerzenia dezinformacji oraz mowy nienawiści, a wiele platform doświadczyło krytyki z powodu niewystarczających działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa swoim użytkownikom.

Nowa polityka

Nowa polityka, ogłoszona 19 kwietnia 2023 roku, ma na celu zwalczanie mowy nienawiści i dyskryminacji, której doświadczają osoby transpłciowe na platformie. Według nowych regulacji, zakazane będzie stosowanie obraźliwych, stereotypowych czy poniżających zwrotów wobec osób transpłciowych, a także celowe i uporczywe używanie niewłaściwych imion lub nieakceptowanych przez osobę transpłciową określeń płci.

Wcześniejsza polityka Twittera dotycząca mowy nienawiści obejmowała już zakaz promowania przemocy, nękania oraz stosowania obraźliwego języka wobec innych użytkowników. Jednak osoby transpłciowe są szczególnie narażone na dyskryminację i nękanie, dlatego platforma postanowiła rozszerzyć swoje działania w celu zapewnienia im większej ochrony.

Reakcje społeczności LGBTQ+: Entuzjazm wobec nowych regulacji

Wprowadzenie nowej polityki spotkało się z entuzjazmem ze strony organizacji LGBTQ+, które z zadowoleniem przyjęły starania Twittera na rzecz walki z mową nienawiści. Jednakże, nie brakuje także głosów krytycznych, które wyrażają obawy dotyczące możliwości nadużyć nowych regulacji oraz ograniczenia wolności słowa.

Twitter nie jest jedyną platformą, która stawia czoła problemowi mowy nienawiści w mediach społecznościowych. Facebook, Instagram czy YouTube również wprowadziły w ostatnich latach różnorodne regulacje, mające na celu ograniczenie tego zjawiska. Warto jednak zwrócić uwagę, że walka z mową nienawiści to nie tylko kwestia wprowadzenia odpowiednich przepisów, ale także konsekwentnego egzekwowania ich przestrzegania i edukacji społeczeństwa na temat konsekwencji takiego zachowania.

Wraz z wprowadzeniem nowej polityki, Twitter będzie monitorować i analizować zgłoszenia dotyczące naruszeń regulacji, aby ocenić, czy wprowadzone zmiany przyczyniają się do poprawy sytuacji osób transpłciowych na platformie. W przyszłości może to oznaczać dalsze modyfikacje i rozwój polityki, a także wprowadzenie nowych mechanizmów wspierających walkę z mową nienawiści i dyskryminacją.

O autorze

Podobne artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *